Meerwaarde


Trackrecord en meerwaarde

We zijn sinds 2011 actief en hebben inmiddels rond de 1000 deelnemers mogen verwelkomen bij meer dan 30 innovatie-evenementen. Onze meerwaarde is een bewezen procesaanpak. Tot onze opdrachtgevers behoren de gemeente ’s-Hertogenbosch, stichting OndernemersLift+, VNG, Interprovinciaal Overleg, gemeente Helmond, SPARK Campus, ICT Community ’s-Hertogenbosch, ROC’s in Brabant en Leiden.   Voor deze opdrachtgevers hebben we formats ontwikkeld en de organisatie van innovatie-evenementen als Innovation in a Week, challenges en hackathons van A tot Z opgezet en uitgevoerd.


Onze drie waarden

New Business Creators werkt permanent aan verbetering van haar dienstverlening. Daarbij bieden wij u drie zekerheden.  


Prestatiegerichte aanpak

Partners en deelnemers bieden we heldere uitgangspunten en doelstellingen. We verbinden deze bouwstenen met een bewezen procesaanpak: ideation – business modelling – storytelling. Ondersteund door professionals. De uitkomsten van dit proces vormen een begin voor een nieuwe stap. Onze innovatie-evenementen zijn een inspiratiebron voor deelnemers en opdrachtgevers. Vaak nemen de partners zelf het initiatief voor de vervolgstappen.


Schaalbare activiteiten

Van één- tot zevendaagse evenementen, van negen tot meer dan zestig deelnemers. Wij stemmen het af op uw situatie. En bij voorkeur creëren we een fundament voor herhaling van de innovatie-activiteiten. Door ons netwerk beschikken wij over een team van New Business Professionals en borgen wij onze kwaliteit ongeacht de omvang en duur.     


Toegang tot (jonge) talenten met interesse voor innovatie en ondernemerschap

Onze jarenlange contacten met het onderwijs en bedrijfsleven bieden een structurele bron voor het opzetten van multidisciplinaire teams. We onderhouden relaties met directies en docenten van MBO/ HBO en universitaire opleidingen. En met de deelnemers houden we contact via onze community aanpak, talentprogramma en talentbemiddeling.