Voedselbanken


Challenge: Voedselbanken
Partner: Universiteit Tilburg, Impact Team Creating Value from Data


In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen hen die het ‘t hardste nodig hebben tijdelijk met voedselpakketten. Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen hierbij. Met geld, met eten, met hun diensten.


De armoede in Nederland blijft dalen, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het aantal armen is afgenomen van ruim 1,2 miljoen in 2013 naar 939.000 in 2017. Dat betekent dat 5,3 procent van de Nederlandse bevolking arm is. De armoede neemt af doordat de economie groeit en meer mensen werk hebben. Toch zijn er nog veel mensen die niet genoeg geld hebben om voldoende gevarieerde voeding te kopen.

De voedselbank wil graag iedereen ondersteunen die in aanmerking komt voor haar hulp. Gezien de algemene cijfers over armoede wordt een deel van de doelgroep nog gemist.

Door samenwerking met de gemeenten zijn de mensen met een uitkering bekend. Daarnaast is er binnen de criteria van de voedselbank een groep zonder uitkering met of zonder werk die niet bekend is en dus ook niet gericht te benaderen.