Water verbruik


Challenge: reductie van waterverbruik
Partners: BrabantWonen/ BrabantZorg/ BrabantWater


In Brabant zijn er dagelijks organisaties aan het werk om van Brabant een betere plek te maken. De organisaties BrabantWater, BrabantWonen, en BrabantZorg vallen hier bij uitstek onder. Deze organisaties zijn tevens nauw verbonden: B’Zorg levert zorg in woningen van B’Wonen, terwijl B’Water hier vervolgens het water levert.


De organisaties hebben samen een uitdaging geïdentificeerd: “het reduceren van het verspillen van water in verpleeghuizen”. Om te voorkomen dat de legionellabacterie de kans krijgt om zich te verspreiden in het water van publieke gebouwen, schrijft de overheid voor dat de waterpijpen in deze gebouwen eens in de X-aantal weken worden doorgespoeld. De drie organisaties verwachten dat er echter meer wordt doorgespoeld dan noodzakelijk. Er wordt momenteel namelijk geen enkele rekening gehouden met de context rondom het spoelen. Zo wordt er bijvoorbeeld geen rekening gehouden met buitentemperatuur, terwijl Legionella gedijt in warm water.


Om deze reden brengen deze drie Brabantse organisaties samen een casus in waarin de uitdaging ligt in het voorspellen van het risico van legionella uitbraak in het water. Op deze wijze kan het water op meer gepaste tijden worden doorgespoeld.